scouts RGB

De Scouts is onze speltak voor kinderen van 11 – 18 met een verstandelijke beperking.

De opkomsten van de scouts zijn twee wekelijks (in de oneven weken) op zaterdagmiddag van 14:00 – 17:00 uur. Uitgaande van de mogelijkheden van een ieder spelen zij het scoutingspel. Daarbij worden verschillende activiteiten ontplooid, zowel binnen – als buiten ons groepshuis.